پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

داشتن مال اضافه از مقدار نیاز ← → داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین می‌کند

داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمی‌کند

مسأله 810. اگر فرد منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و تأمین کنندۀ آن نیست و منبع درآمد دیگری هم ندارد، ‌فقیر محسوب می‌شود و می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
داشتن مال اضافه از مقدار نیاز ← → داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین می‌کند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français