پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

داشتن طلب قابل وصول یا فروش ← → داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمی‌کند

داشتن مال اضافه از مقدار نیاز

مسأله 811. اگر فرد ملک یا سهام اضافی و مانند آن داشته باشد که بتواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز داشته باشد و بتواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حدّ شأن تأمین می‌کند، در این صورت فقیر محسوب نمی‌شود.
بنابراین، نمی‌توان برای کسری مخارج چنین شخصی از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، به وی پرداخت نمود.
داشتن طلب قابل وصول یا فروش ← → داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمی‌کند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français