پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری ← → داشتن طلب قابل وصول یا فروش

داشتن مال اضافی غیر قابل فروش

مسأله 813. اگر فرد مال اضافی - مانند زمین یا مغازه - داشته باشد که پول فروش آن کافی برای مخارج سال وی است، ولی به جهتی - مثل انحصار وراثت یا مشکلات قانونی - قابل فروش نبوده و کسی حاضر نباشد آن را خریداری نماید، تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است، با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری ← → داشتن طلب قابل وصول یا فروش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français