پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی ← → داشتن مال اضافی غیر قابل فروش

داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری

مسأله 814. اگر فرد مال اضافی - مانند زمین یا مغازه - داشته باشد که قابل فروش است - هرچند به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازاری آن - فقیر محسوب نمی‌شود؛
البتّه اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام می­نمایند، فروش آن واجب نیست و تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.
کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی ← → داشتن مال اضافی غیر قابل فروش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français