پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن ← → داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری

کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی

مسأله 815. اگر درآمد حاصل از سرمایۀ کسب یا وسایل و ابزار کار مورد نیاز صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن از مخارج سال وی کمتر باشد و نیازهای او را تأمین نکند، چنین شخصی فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسـری مخارجـش از وجوهات شرعیّه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛
بنابراین، این گونه افراد لازم نیست سرمایه و ابزار کار مورد احتیاج خود را بفروشند و به مصرف مخارج خویش برسانند؛ بلکه می‌توانند آنها را برای ادامۀ کار و کسب درآمد نگه دارند.
عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن ← → داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français