پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود ← → استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است

توانایی قرض گرفتن برای مخارج سال

مسأله 825. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است، ولی می­تواند قرض کند و با آن هزینه­های زندگیش را تأمین نماید و در بین سال نیز درآمدی دارد که بتواند قرضش را بپردازد، فقیر شرعی محسوب نمی­شود؛
امّا اگر امکان قرض گرفتن برایش فراهم نیست یا این امر سختی فوق‌العاده­ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نمی‌باشد(حَرَج) یا در صورتی که قرض بگیرد، توانایی بازپرداخت مال قرض گرفته شده را ندارد، فقیر شرعی است و می­توان از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود ← → استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français