پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر ← → شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال به وی خمس داده نشود

احکام دیگر پرداخت خمس / محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس

مسأله 848. مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مبالغی به عنوان مالیات و مانند آن می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا زکات یا ردّ مظالم یا کفّاره و مانند آن محاسبه نماید؛
البتّه، آنچه از درآمد بین سال معمول و مرسوم است بابت مالیات پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد، هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.
پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر ← → شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال به وی خمس داده نشود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français