پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن ← → احکام دیگر پرداخت خمس / محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس

پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر

مسأله 849. انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّق خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه نقد رایج) بدهد؛[1]
امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازۀ حاکم شرع یا وکیل او باشد.
مسأله 850. اگر مکلّف خمس شیئی را از خودِ آن مال بپردازد، باقیماندۀ آن کالا مخمّس محسوب می‌شود. همچنین، اگر خمس شیئی را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌گردد و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسائل «645 تا 647» ذکر شد.

[1]. البتّه، پرداخت خمس با نقد رایج (پول)، دارای احکام متعدّدی است که وابسته به عوامل گوناگونی می‌باشد، همچون «نوع مال پرداختی بابت خمس» (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده) و «نوع کالایی که مشمول خمس است» (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده)؛ برای نمونه به مثال‌های مسائل «721 و 737» مراجعه شود.
پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن ← → احکام دیگر پرداخت خمس / محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français