پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر ← → پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال

پرداخت خمس مالی که در شهر یا روستای دیگر قرار دارد

مسأله 853. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، در محلّی غیر از شهر یا روستای محلّ سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خود آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد، ولی بتواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست؛ بلکه تأخیر برای پرداخت خمس از خود مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، به مقداری که امکان دسترسی به مال فراهم شود، ‌جایز است؛ ولی باید در ادای خمس، سهل‌‌انگاری و کوتاهی نکند.
انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر ← → پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français