پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

حیله در پرداخت خمس جایز نیست ← → انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر

اشتباه در محاسبۀ خمس و پرداخت مقدار اضافی

مسأله 855. اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس بفهمد در محاسبه اشتباه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، به مستحقّین دارای شرایط استحقاق خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه برای اصلاح امر به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید.[1]
همچنین، اگر خمس را اشتباه حساب کرده و به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن مال باقی است، می‌تواند پس بگیرد و نیز اگر خود آن مال تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده، پس گرفتن بدل آن جایز می‌باشد.[2]

[1]. حاکم شرع یا وکیل وی می­تواند در صورتی که مستحقّین، در زمان پرداخت خمس اضافی به آنان، دارای شرایط شرعی استحقاق بوده­اند، مقدار پرداختی اضافه را از خمس سال یا سالیان بعد فرد منظور نماید؛ همچنان که اگر فرد اشتباهاً مقدار اضافه سهم سادات به سیّد فقیر دارای استحقاق داده باشد، چنانچه سهم امام بدهکار باشد و مستحقّ مذکور مورد مصرف سهم امام نیز بوده، می­تواند با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی آن را بابت سهم امام حساب نماید.
شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله، شامل موردی که خمس را به دفتر معظّم له داده باشند نیز می‌شود.
[2]. حکم موردی که انسان خمس مالش را به خیال اینکه شخص، مستحق شرعی است به وی داده و بعد فهمیده که شخص مذکور مستحق نبوده است، در صفحۀ «432»، پاورقی «2» ذکر می­ شود.
حیله در پرداخت خمس جایز نیست ← → انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français