پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه اعیان یا جهات یا عناوین کلّی ← → شرایط واجب شدن زکات

شرایط عمومی واجب شدن زکات / شرط اول: شیء متعلّق زکات، دارای مالک باشد

مسأله 863. چنانچه اموال زکوی[1] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده است یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید و مانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد.
همین طور، مال زکوی که هنوز به‌طور شرعی به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده، ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست.

[1]. اموال زکوی، همان 10 موردی است که در مسألۀ «859» ذکر شد.
شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه اعیان یا جهات یا عناوین کلّی ← → شرایط واجب شدن زکات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français