پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد ← → شرایط عمومی واجب شدن زکات / شرط اول: شیء متعلّق زکات، دارای مالک باشد

شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه اعیان یا جهات یا عناوین کلّی

مسأله 864. در تعلّق زکات به اموال زکوی شرط است که مالک آن، شخص یا اشخاص حقیقی باشد. بنابراین، در موارد ذیل زکات واجب نیست:
- مال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیّه، مشاهد مشرّفه، خانۀ خدا (کعبه) و مانند آن باشد؛
- مال زکوی، ملکِ شرعی «جهت» باشد، مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه السلام) ، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجۀ بیماران و مانند آن؛
- مال زکوی، ملکِ «عنوان کلّی» باشد، مانند عنوان فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن؛ البتّه اگر اموال مذکور توسط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید، با جمع بودن سایر شرایط تعلّق زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.
شایان ذکر است، آن دسته از شخصیّت­های حقوقى که از تجمّع و تشکّل شخصیّت­هاى حقیقى حاصل شده مانند شرکت­های سهامی،[1] چنانچه دارایی آنها از اموال زکوی باشد، با جمع بودن شرایط تعلّق زکات، به آن اموال زکات تعلّق می­گیرد،[2] اگر مدیران شرکت جهت پرداخت زکات از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می­توانند زکات آنان را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه، هر کس باید زکات خودش را بپردازد.

[1]. چه شرکت­های سهامی عام و چه شرکت­های سهامی خاص، که شخصیّت حقوقی آنها منحلّ در اشخاص حقیقی می‌شود.
[2]. البتّه ممکن است شرایط تعلّق زکات در مورد برخی از سهامداران فراهم باشد، که باید زکات سهم خویش را بپردازند و در سهامداران دیگر، شرایط مذکور فراهم نباشد و بر آنان پرداخت زکات واجب نباشد.
شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد ← → شرایط عمومی واجب شدن زکات / شرط اول: شیء متعلّق زکات، دارای مالک باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français