پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

اقسام انگور ← → زمان تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور

اقسام خرما

مسأله 874. خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1. خرما را در حالی که خشک شده و به آن «تَمْر» (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند.
2. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن «رطَب» می‌گویند، مصرف نمایند.
3. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن «خَلال» یا «خارَک» می‌گویند، استفاده کنند.
خرمای خشک (تَمْر)، مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطَب)، مشمول زکات نمی‌باشد؛ امّا چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، زکات ندارد.
اقسام انگور ← → زمان تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français