پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن ← → اقسام خرما

اقسام انگور

مسأله 875. به‌طور کلّی، انگور دو قسم است:
1. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد؛
چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.
2. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم ‌خشک شود، کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست؛
چنین انگورهایی، زکات ندارند.
زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن ← → اقسام خرما
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français