پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوّم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد ← → زکات طلا و نقره

شرایط اختصاصی تعلّق زکات به طلا و نقره / شرط اوّل و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد

مسأله 915. اگر مالک طلا و نقره، بچّۀ نابالغ یا فرد دیوانه[1] باشد، به طلا یا نقرۀ مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز می‌شود.
مسأله 916. اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.

[1]. حتّی ‌اگر فرد در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود؛ البتّه اگر در طول سال تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن دیوانه شود، در صورت جمع بودن سایر شرایط زکات واجب می‌شود.
شرط سوّم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد ← → زکات طلا و نقره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français