پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک سکّه طلا یا نقره باشد ← → شرط سوّم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد

شرط چهارم: طلا یا نقره، مسکوک (سکّۀ طلا یا نقره) بوده و معامله با آن رایج باشد[1]

مسأله 921. اگر معامله با طلا و نقرۀ مسکوک (سکّۀ طلا و نقره) رایج باشد، هرچند نقش سکّه از بین رفته باشد، باید زکات آن پرداخت شود، ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد، هرچند نقش سکّۀ آن باقی باشد.
مسأله 922. سکّۀ طلا و نقره‌ای که بانوان برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی سکّۀ طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است؛
ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین، زیور آلات طلا و نقرۀ غیر مسکوک، زکات ندارد.
مسأله 923. در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شود، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزّی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شود، حکم سکّۀ طلا و نقره را ندارد.
مسأله 924. نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابراین، کسی که هم سکّۀ طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104» مثقال بازاری سکّۀ نقره و «14» مثقال بازاری سکّۀ طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست، هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد.

[1]. از این شرط معلوم می‌شود امروزه که معمول نیست افراد معاملات خویش را با پولی ‌که از جنس طلا و نقره باشد انجام دهند، موضوعی ‌برای ‌زکات طلا و نقره وجود ندارد.
شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک سکّه طلا یا نقره باشد ← → شرط سوّم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français