پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات داشتن مجدّد چهارپایانی که زکات آنها پرداخت شده است ← → برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می­شود

پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غیر نصاب یا با پول

مسأله 954. لازم نیست انسان، زکات شترهایی که به حدّ نصاب رسیده را از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم، در گاو و گوسفند نیز جاری است.
بنابراین، مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد؛ بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد، هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
مسأله 955. اگر فرد بخواهد زکات شتر یا گاو یا گوسفند را با پول بپردازد، معیار در قیمت، قیمت روز ادا و پرداخت زکات می­باشد، نه قیمت وقت تعلّق زکات به حیوانات مذکور.
همچنین، چنانچه شهری که زکات در آن پرداخت می­شود، غیر شهری باشد که زکات در آن به حیوانات تعلّق گرفته است، ملاک در قیمت گذاری، قیمت شهری می­باشد که زکات در آن پرداخت می­شود، نه قیمت شهری که زکات در آن واجب شده است.
زکات داشتن مجدّد چهارپایانی که زکات آنها پرداخت شده است ← → برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می­شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français