پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مواردی که در تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست ← → پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غیر نصاب یا با پول

زکات داشتن مجدّد چهارپایانی که زکات آنها پرداخت شده است

مسأله 956. کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اوّل کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابراین، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شمارۀ آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد؛ امّا اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛
مثلاً کسی که «40» گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از «40» کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به «40» نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
مواردی که در تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست ← → پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غیر نصاب یا با پول
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français