پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد ← → شرط چهارم: مال التّجاره به حدّ نصاب برسد

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد

مسأله 963. در تعلّق زکات به مال التّجاره، شرط است «یک سال زکاتی» از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسألۀ «861» ذکر شد، منظور از سال زکاتی در مال التّجاره، سپری شدن «دوازده ماه کامل قمری» می‌باشد.
شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد ← → شرط چهارم: مال التّجاره به حدّ نصاب برسد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français