پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط هفتم: مال التّجاره در تمام سال، به اندازۀ قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد ← → شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد

مسأله 964. در تعلّـق زکات به مال التّجاره، شرط اســت قصــد تجــارت و منفعــت بردن در تمام سال باقی باشد. بنابراین، اگر فرد در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌ التّجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
شرط هفتم: مال التّجاره در تمام سال، به اندازۀ قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد ← → شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français