پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط دوّم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند / شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند برای گیرندۀ آن محسوب نشود / شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند ← → شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند

شرط اول: زکات گیرنده باید شیعۀ دوازده امامی باشد

مسأله 991. کسی که انسان می‏تواند زکات خود را به او بدهد، باید شیعۀ دوازده امامی باشد؛[1]
بنابراین، اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد.[2]
مسأله 992. اگر شیعۀ فقیر، بچّۀ نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولیّ شرعی او زکات بدهد، به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیلۀ یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛
ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچّه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیّ شرعی او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند.

[1]. بدیهی است شرط مذکور، در مورد چهارم از مصارف زکات (المؤلّفة قلوبهم) معتبر نیست.
[2]. شایان ذکر است، اگر مسلمانی که شیعه نیست زکات مالش را به کسانی که هم مذهب و هم عقیده با وی هستند داده باشد، چنانچه مستبصر شده و شیعۀ دوازده امامی شود، آنچه بابت زکات پرداخت کرده کافی نیست و باید دوباره آن را بپردازد؛ امّا اگر آن را به شیعیان دوازده امامی دارای شرایط استحقاق داده باشد کافی است.
شرط دوّم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند / شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند برای گیرندۀ آن محسوب نشود / شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند ← → شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français