پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النّفقۀ زکات دهنده نباشد / جایز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از زکات (بنابر احتیاط واجب) ← → شرط اول: زکات گیرنده باید شیعۀ دوازده امامی باشد

شرط دوّم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند / شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند برای گیرندۀ آن محسوب نشود / شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند

مسأله 993. احکام مربوط به شرط دوّم و سوّم و چهارم در مورد مستحقّین زکات، همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در مبحث «مصرف خمس» بیان شد.
شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النّفقۀ زکات دهنده نباشد / جایز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از زکات (بنابر احتیاط واجب) ← → شرط اول: زکات گیرنده باید شیعۀ دوازده امامی باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français