پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

فردی که قادر به تأمین نفقات از غیر زکات نیست ← → شرط دوّم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند / شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند برای گیرندۀ آن محسوب نشود / شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند

شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النّفقۀ زکات دهنده نباشد / جایز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از زکات (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 994. انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی خویش، که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد اجداد و جدّات - هر چه بالا روند - و نیز نوه­ها - هر چه پایین آیند - بنابر احتیاط واجب می­باشد.
همچنین، بنابر احتیاط واجب، نباید زکات خود را به فردی ‌که واجب النّفقۀ او محسوب می‌‌شود، بدهد که در نفقات توسعه‌‌ای ‌غیر واجبش صرف نماید، در صورتی ‌که فرد توانایی داشته باشد آن را از مالش مجّاناً بدهد.
البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد؛ امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، «غارِم و بدهکار» یا «ابن السبیل» باشد و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد.
فردی که قادر به تأمین نفقات از غیر زکات نیست ← → شرط دوّم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند / شرط سوّم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند برای گیرندۀ آن محسوب نشود / شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français