پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده ← → انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن

معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده

مسأله 1021. اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات یا عزل و کنار گذاشتن آن بفروشد، گناه کرده[1] و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هر حال، معاملۀ مذکور صحیح است؛
امّا خریدار در صورتی که مال مذکور را تحویل گرفته باشد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که فروشنده قبل از معامله زکات مال را داده است، تکلیفی ندارد؛ ولی اگر بداند که فروشنده زکات آن را نداده واجب است زکات را بپردازد[2] و چنانچه فروشنده او را فریب داده، می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید.
همین طور است حکم مال زکوی، که به دیگری بخشیده شده باشد.

[1]. زیرا عمل مذکور، موجب تأخیر در پرداخت زکات و مسلّط کردن دیگری بر مالی که حقّ فقرا در آن است می­شود.
[2]. البتّه، اگر فروشنده از مال دیگرش زکات را پرداخت کند، بر خریدار تکلیفی ‌نیست.
معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده ← → انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français