پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده ← → معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده

معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1022. اگر فرد بدون اجازۀ حاکم شرع با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحقّ بدهد.[1]

[1] اگر آن فرد ـ مثلاً ـ کالایی را برای خود به ثمن کلّی بر ذمّه بخرد و مال زکات را بابت بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله بپردازد، ضامن مال زکوی است، ولی معامله صحیح است و سود حاصل شده مال اوست.
نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده ← → معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français