پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف ← → معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده

نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1023. اگر از زکاتی که فرد کنار گذاشته، نماء و منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، نماء و منفعت حاصل شده در حکم زکات است.
زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف ← → معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français