پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

انتقال زکات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن ← → مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه

احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره / تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن

مسأله 1088. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسألۀ «1015» بیان شده است.
انتقال زکات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن ← → مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français