پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مستحبات زکات فطره ← → احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره / تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن

انتقال زکات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن

مسأله 1089. انتقال زکات فطره به سوی امام(علیه السلام) یا نائب خاصّ آن حضرت یا نائب عامّ ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است، هرچند فرد برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی باشد که در شهر محلّ سکونت فرد (محلّی که فطریه را از مالش جدا نموده است) مستحقّ زکات وجود دارد؛
امّا در غیر این مورد، اگر فرد بتواند - هرچند با جستجو و تحقیق - در محل یا شهر خودش مستحقّ پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریّه را به جای دیگر نبرد؛ ولی چنانچه برده و به مستحقّ رسانده، کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نمی‌باشد، هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
شایان ذکر است، مراد از محل و شهر خود فرد، شهر یا روستایی است که وی پس از فرا رسیدن زمان وجوب زکات فطره، زکاتش را در آنجا کنار گذاشته و عزل نموده است.
بنابراین، اگر مسافر یا زائری که از شهر خویش به مشهد مقدّس برای زیارت حضرت امام رضا­­(علیه السلام) ­مشرّف شده و زکات فطره­اش را از مالش در مشهد کنار گذاشته، احتیاط واجب آن است که آن را به مستحقّین شهر مشهد بپردازد و به شهر خودش یا شهر دیگر انتقال ندهد.
مسأله 1090. اگر فرد بخواهد زکات فطره­اش را به مستحقّی که در شهر یا روستای دیگر است بپردازد، می‌تواند به یکی از شیوه­های ذیل عمل نماید:
الف. زکات فطره­اش را از مال خویش عزل و جدا نماید و با کسب وکالت از مستحقّ، آن را بابت زکات فطره از طرف وی تملّک کند، سپس عین همان مال را برایش ارسال نماید یا به وکالت از وی، مال مذکور را از طرف مستحقّ به خود قرض دهد، سپس بدهیش به مستحقّ را به حساب وی واریز کند.[1]
ب. بدون عزل و جداسازی زکات فطره از مالش، مبلغ آن را به حساب بانکی مستحقّ واریز کند و وی را وکیل در قبض مبلغ از بانک و عزل و پرداخت زکات فطره از طرف او نماید و مستحقّ پس از دریافت مبلغ مذکور از بانک، آن را به وکالت از طرف او بابت زکات فطره کنار گذاشته و عزل کند و بعد برای خود قبول و تملّک نماید.
ج. بدون واریز مبلغ به حساب مستحقّ، وی را وکیل در عزل و پرداخت زکات فطره نماید تا مستحقّ، مبلغ زکات فطره را از مال خودش، بابت زکات فطرۀ موکّلش از طرف او کنار گذاشته و عزل کند و بعد برای خود قبول و تملّک نماید و چون ادای زکات از طرف موکّل به صورت مجّانی و تبرّعی نبوده، از وی معادل آن را طلبکار می­شود، سپس موکّل بدهیش به مستحقّ را به حساب بانکی وی واریز کند.
شایان ذکر است، این امور لازم است با رعایت وقت مقرّر شده برای عزل یا ادای زکات فطره انجام شود.[2]

[1]. این واریز می­تواند به صورت کارت به کارت کردن و نقل اعتباری از شماره حساب بانکی زکات دهنده، به شماره حساب بانکی مستحقّ انجام شود.
[2]. شایان ذکر است، استفاده از شیوه­های مذکور اختصاص به مستحقّین خارج از شهر یا روستا ندارد و شامل غیر آنان نیز می­شود.
مستحبات زکات فطره ← → احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره / تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français