پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

سایر احکام کفّاره / نیّت کفّاره ← → چند مسأله در مورد کفّارۀ قتل

کفّارات متفرّقه

مسأله 1112. اگر انسان نذر کند یک یا چند روز را روزه بگیرد، سپس از انجام آن ناتوان شود، احتیاط واجب آن است که براى هر روز یک مدّ طعام به فقیر صدقه بدهد یا به فقیری دو مدّ طعام بدهد تا از جانب او روزه بگیرد.
مسأله 1113. اگر فردی که نماز عشاء را نخوانده به خواب رود تا وقت آن بگذرد،[1] احتیاط مستحب است روز بعد را روزه بگیرد.
مسأله 1114. اگر فردی با زن شوهردار یا زنى که در عدّۀ رجعى قرار دارد، ازدواج کند، ازدواج مذکور باطل است و باید از او جدا شود[2] و احتیاط مستحب آن است که حدوداً 15 کیلوگرم آرد (پنج صاع) به عنوان کفّاره به فقیر بپردازد.
مسأله 1115. اگر مرد با همسر خود در حال حیض نزدیکی کند، گناهکار است و باید استغفار کند و احتیاط مستحب است کّفاره بپردازد، که حکم آن در جلد اول «فصل حیض»، مسألۀ «515» ذکر شد.
مسأله 1116. اگر زن در عزای میّت، موی خود را بچیند، احتیاط مستحب است که کفّاره­ای همانند کفّارۀ افطار عمدی ماه مبارک رمضان بپردازد و چنانچه موی خود را بکَنَد یا صورت خود را بخراشد و خونین کند، احتیاط مستحب است که کفّاره­ای همانند کفّارۀ قسم بپردازد.
همچنین، اگر مرد در مرگ زوجه یا فرزندش، یقه یا لباس خود را پاره کند، احتیاط مستحب است که کفّاره­ای همانند کفّارۀ قسم بپردازد.[3]

[1]. یعنی تا نیمه شب (وقت اختیاری نماز عشاء) بیدار نشود.
[2]. حکم ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در ایّام عدّۀ رجعی است در جلد چهارم، مسائل «117 تا 126» ذکر می­شود.
[3]. توضیح بیشتر این موارد در جلد اوّل، فصل «احکام اموات»، مسائل «843 تا 845» ذکر شده است.
سایر احکام کفّاره / نیّت کفّاره ← → چند مسأله در مورد کفّارۀ قتل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français