پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

3. ساخت یا تولید در سرزمین اسلامی ← → 1. گرفتن از دست مسلمان

2. تهیّه کردن از بازار مسلمانان

مسأله 1246. اگر انسان شیئی از اجزای مذکور در مسألۀ «1244» را از بازار مسلمانان تهیّه کند، چنانچه مسلمان نبودن عرضه کننده معلوم نباشد و عرضه کنندۀ آن تصرّفی مناسب با تذکیه در آن انجام دهد، مشابه آنچه در مسألۀ «1244» ذکر شد، حکم به تذکیۀ شرعی آن می­شود.[1]
شایان ذکر است، چنانچه بازار مربوط به مسلمانان غیر شیعه است، حکمی که در مسألۀ قبل بیان شد در مورد آن جاری می­شود.

[1]. بنابراین، تهیّۀ فرآورده­های گوشتی که برای خوردن عرضه می­شود، از بازار مسلمانان از فروشنده­ای که معلوم نیست مسلمان است یا غیر مسلمان، اشکال ندارد و با توضیحی که بیان شد، حکم به تذکیۀ آن می­شود.
3. ساخت یا تولید در سرزمین اسلامی ← → 1. گرفتن از دست مسلمان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français