پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

احکام ذبح حیوانات / کیفیّت ذبح ← → 2. تهیّه کردن از بازار مسلمانان

3. ساخت یا تولید در سرزمین اسلامی

مسأله 1247. اگر اشیاء و محصولاتی که مادّۀ اولیه آنها از اجزایی است که در مسألۀ «1244» ذکر شد، در سرزمین اسلامی تهیّه شده باشد، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می­شود.
شایان ذکر است، سرزمین اسلامی شامل شهر و روستای مسلمان نشین می­شود که غالب ساکنان آن شهر یا روستا مسلمان بوده، هرچند تحت سلطۀ کفّار باشند. بنابراین، در صورتی که جمعیّت غیر مسلمان بیشتر از مسلمانان یا مساوی با آنان باشند، حکم سرزمین اسلامی را ندارد.
مسأله 1248. اشیاء و محصولاتی که مادّۀ اوّلیۀ آنها گوشت، پوست، چرم طبیعی، چربی، پیه و دنبه و مانند آن از اجزای حیوانات قابل تذکیه است و توسط مسلمان یا در بازار مسلمانان عرضه می­شود یا از سرزمین اسلامی آورده شده، چنانچه معلوم است آن محصولات را از کفّار یا بازار آنان یا سرزمین غیر اسلامی تهیّه کرده­اند، در صورتی - با لحاظ شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - تذکیه شده محسوب می­شوند که احتمال عقلایی داده شود پیرامون تذکیه و ذبح اسلامی آنها تحقیق شده است.
مسأله 1249. اگر اشیاء و محصولاتی که مادّۀ اولیه آنها از اجزایی است که در مسألۀ «1244» ذکر شد، در سرزمین مسلمانان روی زمین و مانند آن افتاده باشد،[1] چنانچه شک در تذکیۀ آن باشد، پاک محسوب می­شوند، ولی حکم به تذکیۀ آن محلّ اشکال است؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلاً دارای یکی از نشانه­های تذکیه که در مسائل قبل بیان شد بوده است.
مسأله 1250. اشیاء و محصولاتی که مادّۀ اولیه آنها گوشت، پوست، چرم طبیعی، چربی، پیه و دنبه و مانند آن است و از کافر یا بازار کفّار یا کشور غیر اسلامی تهیه شده است، حکم حیوان تذکیه نشده را دارد؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلاً دارای یکی از نشانه­های تذکیه که در مسائل قبل بیان شد بوده است.[2]

[1]. مانند آنچه افراد از آن اعراض کرده و آن را در کنار خیابان، کوچه و معبر عمومی گذاشته ­اند.
[2]. خبر دادن کافر به اینکه اشیاء و محصولات مذکور تذکیۀ شرعی شده است یا دارای نشانه­های تذکیه است، مثل اینکه ادّعا نماید آن را از مسلمان یا بازار مسلمانان تهیّه کرده، در صورتی که موجب یقین یا اطمینان نشود کافی نیست.
احکام ذبح حیوانات / کیفیّت ذبح ← → 2. تهیّه کردن از بازار مسلمانان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français