پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مکروهات ذبح حیوانات ← → حکم بچّۀ (جنین) حیوانات ذبح شده

مستحبات ذبح حیوانات

مسأله 1281. امور ذیل در ذبح حیوانات،[1] مستحب شمرده شده است:
1. هنگام ذبح گوسفند و بز، دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را رها کنند و موقع ذبح گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دُم آن را رها کنند و هنگام نَحْر شتر، اگر نشسته باشد دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند وپاهایش را باز بگذارند و اگر ایستاده باشد پاى چپش را ببندند؛ مرغ و سایر پرندگان را بعد از ذبح رها کنند تا پر و بال بزنند.
2. پیش از ذبح حیوان، آب جلوى آن بگذارند.
3. کارد یا وسیلۀ ذبح را خوب تیز کنند و آن را از حیوان پنهان نمایند و سعی کنند ذبح حیوان سریع انجام شود تا اینکه موجب اذیّتش نشود.

[1]. یا نحر شتر.
مکروهات ذبح حیوانات ← → حکم بچّۀ (جنین) حیوانات ذبح شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français