پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

احکام قربانی مستحب ← → مستحبات ذبح حیوانات

مکروهات ذبح حیوانات

مسأله 1282. امور ذیل در ذبح حیوانات،[1] مکروه شمرده شده است:
1. قبل از خارج شدن روح، پوست حیوان را بکنند.
2. در مکانی حیوان را ذبح کنند که حیوان هم جنسش آن را ببیند.
3. در شب ذبح کنند.
4. در روز جمعه قبل از ظهر ذبح کنند.[2]
5. خود انسان، چهارپایى را که پرورش داده است ذبح نماید.

[1]. همان.
[2]. مورد سوّم و چهارم در صورت احتیاج، کراهت ندارد.
احکام قربانی مستحب ← → مستحبات ذبح حیوانات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français