پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

فضیلت تجارت ← → فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمّت ترک آن

اهمیّت دادن به اقلّ امکانات در مسیر فعالیّت اقتصادی

در حدیث نقل شده که یکى از انصار را نیازى پیش آمد و پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) را از آن آگاه ساخت، حضرت(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «هر چه در خانه دارى بیاور و چیزى را بیارزش نشمار». آن انصارى به خانه‏اش رفت، زیر‌انداز[1] و کاسه­ای را با خود آورد.
پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «چه کسی اینها را میخرد؟» مردى گفت: آنها را به یک درهم خریدارم.
حضرت(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «چه کسی بیشتر میخرد؟» مردى گفت: به دو درهم، پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «مال تو».
آن گاه به مرد انصارى فرمودند: «با یک درهم طعامى براى خانواده‏ات فراهم ساز و با درهم دیگر تبرى[2] خریداری کن».
و چون آن مرد تبر را با خود آورد، فرمودند: «چه کسی دسته‏اى براى این تبر دارد؟»، یکى از حاضران گفت: من.
پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) آن را گرفت و با دست خود آن را در تبر محکم کرد و به انصارى فرمودند: «برو هیزم جمع کن و هیچ خارى و تر و خشکى را اندک نشمار (و همه را بردار)».
آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگیش خوب شده بود.
پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «این براى تو نیکوتر از آن است که روز قیامت در حالى وارد محشر شوى که بر صورتت لکّه‏هاى صدقه (که از مردم گرفته‏اى) دیده شود».[3]

1. در روایت، تعبیر «حِلْس» ذکر شده که به معنای زیر‌انداز، گلیم، پلاس، آنچه بر پشت مرکب زیر زین یا پالان اندازند، به کار رفته است.
2. در روایت، تعبیر «فأس» ذکر شده که به معنای تبر یا تیشه بکار رفته است.
3. بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج‏100، ابواب المکاسب، باب1، ص10، ح44.
فضیلت تجارت ← → فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمّت ترک آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français