پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ربا در معاملات نقدی ← → معاملۀ دارای غِشّ

معامله‌ای که در آن ربا است (معاملۀ ربوی)

ربا را می­توان به سه قسم تقسیم کرد:
1. ربای در معامله؛ 2. ربای در قرض؛ 3. ربای دیرکرد.
در این مبحث، احکام مربوط به ربا در معامله ذکر می‌شود.[1]
مسأله 37. رباخواری از گناهان کبیره است. ربا دادن نیز، مثل ربا گرفتن حرام[2] می‌باشد[3] و ربا در معاملات - خود - سه دسته است:
1. ربا در معاملۀ نقدی؛ ­2. ربا در معاملۀ نسیه؛ ­3. ربا درمعاملۀ سلف.

[1]. احکام ربای در قرض و دیرکرد، در فصل مربوط به آنها ذکر می‌شود.
[2]. حرام بودن آن، شامل معاملۀ ربوی که باطل باشد نیز می‌شود؛ چه اینکه باطل بودن آن از جهت ربوی بودن معامله باشد یا جهت دیگری باعث باطل شدن معامله باشد.
[3]. حکم صحیح یا باطل بودن معاملۀ ربا در مسائل «55 و 56» ذکر می‌شود.
ربا در معاملات نقدی ← → معاملۀ دارای غِشّ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français