پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

کالا عین شخصی یا کلّی در ذمّه ← → خرید و فروش (قرارداد بیع) / تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن

تقسیمات و اقسام خرید و فروش

مسأله 80. خرید و فروش دارای تقسیمات مختلفی است که از مهم‌ترین آنها موارد ذیل می‌باشد:
الف. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «زمان­دار یا نقد بودن» هر یک از کالا (مبیع) یا بهای آن (ثمن)؛
مسائل و توضیحات در این باره در قسمت «تحویل کالا و ثمن» و همین طور قسمت «نقد، نسیه، سَلَف و...» ذکر می‌شود.
ب. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «مشروط یا بدون شرط» بودن معامله؛
مسائل و توضیحات در این باره، در قسمت خیارات (خیار شرط و خیار تخلّف شرط) ذکر می‌شود.
ج. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «عین شخصی یا در ذمّه بودن» هر یک از کالا (مبیع) و بهای آن (ثمن)؛
در خرید و فروش و معاملات دیگر، هر یک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) ممکن است به دو صورت مورد معامله قرار گیرد: الف. عین شخصی؛ ب. کلّی در ذمّه. توضیح این اصطلاحات که در مسائل زیادی بکار می‌رود، در ضمن مثال در چند مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
کالا عین شخصی یا کلّی در ذمّه ← → خرید و فروش (قرارداد بیع) / تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français