پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن) / زمان تحویل ← → احکام ویژۀ خرید و فروش زراعت، سبزی‌ها و صیفی‌جات در زمین کشاورزی

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان

مسأله 191. همان طور که فروش یک حیوان زنده به‌طور کامل صحیح است، فروش قسمتى از آن به‌طور مشاع، مانند نصف یا یک سوّم آن نیز صحیح می‌باشد؛
امّا فروش قسمت معیّنى از آن مانند سر یا پوست، یا نصفى که سرش در آن قرار دارد، در صورتی صحیح است که حیوان در معرض ذبح و مانند آن باشد.
مسأله 192. فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده‌ - چه از همان جنس باشد یا از آن جنس نباشد - مانند فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گوسفند زنده یا فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گاو زنده، هرچند موجب ربا شدن معامله نگردد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 193. کسی که حیوان زنده‌ای خریده، تا سه روز حقّ فسخ معامله را دارد که آن را «خیار حیوان» می‌نامند. توضیح بیشتر این خیار، در مسائل «358 تا 363» ذکر می‌شود.
تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن) / زمان تحویل ← → احکام ویژۀ خرید و فروش زراعت، سبزی‌ها و صیفی‌جات در زمین کشاورزی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français