پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تخلّف در تحویل مال ← → شرط هفتم: معامله ربوی نباشد

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده

مسأله 248. انسان می‏تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدّت، به فروشنده‏اش به صورت نقد بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، می­تواند آن را هم به صورت نقد و هم نسیه به فروشنده‏اش بفروشد و در هر دو صورت، رعایت دو نکته لازم است:
الف. معامله ربا نباشد؛ مشابه آنچه در شرط هفتم ذکر شد.
ب. در صورتی که بهای معامله (ثمن) از جنس بهای معاملۀ قبلی - مثلاً هر دو پول - است، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب بیشتر از قیمت خرید قبلی نباشد؛ امّا اگر معامله به جنس دیگری غیر از جنس ثمن قبلی انجام می­شود، رعایت شرط (ب) لازم نیست.
مسأله 249. انسان نمی‏تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدّت به غیر فروشنده‏اش بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش مانند فروش است نیز، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛
امّا فروختن یا مصالحۀ آن به دیگری بعد از تمام شدن مدّت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، اشکال ندارد و فرق ندارد بهای معامله (ثمن)، از جنس بهای معاملۀ قبلی باشد یا غیر آن، به کمتر از قیمت خرید قبلی باشد یا به مساوی یا بیشتر باشد؛ مگر در مورد مسألۀ بعد.
مسأله 250. فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود - غیر از میوه‌ها - به غیر فروشنده، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست؛ مگر اینکه به همان قیمت خرید یا به کمتر از آن بفروشد، مشابه‌ آنچه در قسمت «ب» از مسألۀ «212» بیان شد.
تخلّف در تحویل مال ← → شرط هفتم: معامله ربوی نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français