پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرط در ضمن معامله‌ای که تمام یا بخشی از آن باطل است ← → شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد

احکام دیگر شرط / شرط باطل

مسأله 309. اگر شرط باطل باشد، این امر باعث باطل شدن معامله­ای که شرط در ضمن آن قرار داشته نمی­شود؛ مگر طوری باشد که موجب از بین رفتن برخی از شرایط معامله شود.[1]
شایان ذکر است، در مواردی که شرط ضمن معامله، باطل است، ولی اصل معامله صحیح می­باشد، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را فسخ نماید؛
مثلاً چنانچه «علی» مالی را به برادرش «حسن» مصالحه کند یا به قیمت کم بفروشد، به شرط اینکه وی (حسن) از پدرشان ارث نبرد، از آنجا که چنین شرطی با توضیح مسألۀ «298» باطل است، علی می‌تواند، معامله را فسخ کند.

[1]. توضیح در مورد باطل شدن یا باطل نشدن معامله بر اثر باطل بودن شرط، به تفکیک، در هر یک از شروط گذشته ذکر شد.
شرط در ضمن معامله‌ای که تمام یا بخشی از آن باطل است ← → شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français