پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مطّلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال ← → مسائلی دیگر در مورد خیارات / از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار

نماء و محصول مال در زمان خیار

مسأله 378. محصول و نمای کالا در مدّت خیار، متعلّق به خریدار و نماء و محصول ثمن، متعلّق به فروشنده است؛
پس اگر فرد باغی را بخرد و مدّت یک سال برای خود حقّ فسخ قرار دهد، میوه‌هایی که در این مدّت حاصل شده، متعلّق به خریدار می‌باشد، هرچند پس از یک سال معامله را فسخ نماید.
مطّلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال ← → مسائلی دیگر در مورد خیارات / از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français