پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

معامله با ملاحظۀ قیمت خرید قبلی ← → نماء و محصول مال در زمان خیار

مطّلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال

مسأله 379. اگر انسان سهم خود از مال مشترک را بفروشد، ولی شراکتی و مشاع بودن آن را به خریدار اطلاع ندهد، خریدار حقّ فسخ دارد؛
پس اگر فردی زمینی را به مساحت 100 متر مربّع با خصوصیّات معیّن بفروشد و خریدار بعداً بفهمد این 100 متر مربّع، نیمی از یک قطعۀ 200 متر مربّعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده‌اند و پس از معامله هرچند تمام 100 متر مربّع فروخته شده به ملکیّت خریدار در آمده، امّا خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی می‌تواند معامله را فسخ نماید.
معامله با ملاحظۀ قیمت خرید قبلی ← → نماء و محصول مال در زمان خیار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français