پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

4. با استفاده از بین نرود ← → 2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد

3. قابل تحویل باشد

مسأله 447. اگر موجر هنگام اجاره، از تحویل دادن مال مورد اجاره عاجز باشد، در صورتی که مستأجر بتواند آن را در اختیار بگیرد - مثلاً فردی که نمی‌تواند مغازه را از مستأجر قبلی که مدّت اجاره‌اش تمام شده پس بگیرد، آن را به کسی اجاره دهد که توانایی انجام این کار را به‌طور شرعی دارد - اجاره صحیح است؛
در غیر این صورت - حتّی بنابر احتیاط واجب با ضمیمه و همراه کردن چیز دیگری که قابل تحویل است - اجاره باطل می‌باشد.[1]

[1]. البتّه، در موردی که اجاره بنابر احتیاط واجب محلّ اشکال است، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
4. با استفاده از بین نرود ← → 2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français