پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

3. قابل تحویل باشد ← → 1. مبهم و نامعیّن نباشد

2. اوصاف و خصوصیّات آن معلوم باشد

مسأله 445. اوصاف و ویژگی‌های چیزی که اجاره داده می‌شود، چنانچه طوری باشد که اطلاع از آنها در اجارۀ آن مال عرفاً اهمیّت دارد و به سبب آن، تمایل افراد نسبت به اجاره، زیاد یا کم می‌شود - که غالباً این‌گونه صفات، موجب تفاوت در اجاره ‌بهای مال به مقدار قابل توجّه می‌گردد - باید در هنگام اجاره معلوم باشد.
معلوم شدن خصوصیّات، گاه با مشاهدۀ مال یا نمونۀ آن صورت می‌گیرد و گاه با توصیف و مانند آن است.
مسأله 446. صفات و خصوصیّاتی که باید در هنگام اجاره تعیین شود - همان طور که در مسألۀ قبل ذکر شد - عرفی است و این امر حسب موارد اجاره متفاوت است؛
مثلاً در اجارۀ یک خانه برای انبار کالا، غالباً اطلاع از جنوبی یا شمالی بودن و نیز میزان نور خانه، نوع وسایل سرمایشی و گرمایشی یا کیفیّت برخی دیگر از امکانات خانه، عرفاً اهمیّت ندارد؛ امّا در اجارۀ خانه برای سکونت، اطلاع از این امور غالباً در نظر عرف مهم بوده و به همین جهت معلوم بودن آنها لازم است.
3. قابل تحویل باشد ← → 1. مبهم و نامعیّن نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français