پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط اجاره بها[1] ← → 4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد

اجاره بها / انواع اجاره بها

مسأله 483. هر یک از موارد زیر را می­توان به عنوان «اجاره‌بها» قرارداد:
الف. عین شخصی؛ مثل آنکه خانه‌ای یک ساله اجاره داده شود، در مقابل یک قطعه طلای مشخّص که مال مستأجر بوده است.[1]
ب کلّی در ذمّه؛[2] مثل اینکه خانه‌ای یک ساله، در مقابل 24 میلیون تومان در ذمّۀ مستأجر اجاره داده شود.
ج. عمل؛ مثل اینکه کشاورز زمین زراعی را برای مدّت معیّن اجاره کند، در مقابل اینکه در آن مدّت از محصولات مالک در زمین دیگر مراقبت نماید.
د. ­­منفعت؛ مثل اینکه فرد مغازه­اش را به شخصی (مثلاً علی) یک ساله اجاره دهد، در مقابل آنکه منفعت خانۀ علی (مستأجر) در آن مدّت مال وی باشد.
ه‍ . حقّ قابل نقل و انتقال؛ مثل حقّ تحجیر.[3]
شایان ذکر است، در بیشتر موارد، اجاره‌بها کلّی در ذمّه است.

[1]. همین طور، می‌توان اجاره بها را به صورت کلّی در معیّن قرار داد.
[2]. توضیح بیشتر در مورد معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه و کلّی در معیّن، در مسائل«81 تا 84» ذکر شد.
[3]. توضیح اقسام حقّ، در مسألۀ «863» و معنای حقّ تحجیر، در مسألۀ «1356» بیان می‌گردد.
شرایط اجاره بها[1] ← → 4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français