پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

سفارش ساخت ← → تحویل

تهیّۀ لوازم کار

مسأله 565. اگر انجام کاری که فرد برای آن اجیر شده، نیاز به اشیاء یا وسایلی داشته باشد، مثل نقّاشی یا خیّاطی که نیاز به رنگ و نخ دارد:
الف. چنانچه هنگام قرارداد، شرط شده که تهیّۀ آنها از مال اجیر باشد یا مستأجر - چه شرط به صورت صریح ذکر شود و چه اینکه به علّت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود[1]- مثل آنکه در محلّ انعقاد قرارداد، متداول و معمول در اجارۀ نقّاش ساختمان چنین باشد که رنگ به عهدۀ مستأجر باشد، نه اجیر؛ یا در اجــارۀ خیّــاط، نخ به عهــــدۀ اجیــر باشد؛ در این صـــــورت، بر همان اساس عمــل می‌شــود.
ب. چنین شرطی وجود نداشته باشد؛[2] در این صورت، تهیّۀ آن به عهدۀ اجیر می‌باشد.[3]

[1]. توضیح اقسام شرط، در مسألۀ «302» ذکر شده است.
[2]. عقد اجاره، از این جهت مطلق باشد.
[3]. شایان ذکر است، برای آنکه مستأجر مالک لوازم بکار رفته در مال شود، کافی است اجیر اشیاء و اموال مذکور (همچون نخ و دکمه) را از ابتدا برای مستأجر بخرد یا آنکه وی (اجیر) از آنها اعراض نموده و مستأجر آن لوازم را برای خود تملّک نماید.
و در برخی از اشیاء همچون چوب در سفارشات نجّاری و برخی موارد اولیّۀ دیگر که در سفارش ساخت­ها بکار می­رود، انتقال آنها به مستأجر با قراردادهای دیگری نیز قابل انجام است که توضیح آن، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
سفارش ساخت ← → تحویل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français