پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد ← → شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه

الف. سهم آنان معیّن باشد

مسأله 675. اگر هنگام قرارداد مضاربه، سهم سود هر یک از عامل و مالک معلوم نباشد و تعیین آن را به توافق بعدی واگذار کنند، مضاربه باطل است؛
البتّه، اگر در برخی از انواع تجارت در عرف بازار، سهم مالک و عامل معلوم باشد، طوری که عرفاً نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست.
ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد ← → شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français