پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه ← → الف. سهم آنان معیّن باشد

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد

مسأله 676. در مضاربه، سود باید فقط برای مالک و عامل باشد و اگر شرط شود که مقداری از سود به شخص دیگری داده شود مضاربه باطل است؛ مگر آنکه برای او انجام کاری را شرط کنند و آن کار مربوط به تجارتی باشد که در قرارداد مضاربه ذکر شده است.
ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه ← → الف. سهم آنان معیّن باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français