پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تفاوت شرکت معاوضی و اذنی / کیفیّت شراکت در سرمایه ← → تصرّف در مال مشترک

شرکت به معنای دوّم / اقسام شرکت قراردادی

مسأله 725. همان طور که در مسألۀ «715» ذکر شد، در شرکت قراردادی صحیح،[1] دو یا چند نفر قرار می‌گذارند با مال خود تجارت و کسب و کار کنند و در سودی که به دست می‌آید، شریک باشند؛ این قرارداد به دو صورت قابل انجام است:
الف. «شرکت إذنی»؛ در این نوع شرکت، هر یک از شرکا، توافق می­نمایند تا با مال و سرمایه‌ای که در آن شریک هستند، یا بعداً شریک می‌شوند، تجارت و کسب و کار کنند و در سود و زیان آن شریک باشند.
ب. «شرکت معاوضی»؛ که آن قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای صورت می‌گیرد بین کسر مشاع از مال یک طرف با کسر مشاع از مال دیگری، جهت انجام فعالیّت کسبی و تجاری با کیفیّت و شروط معیّن در مدّت مشخّص.

[1]. برخی از انواع شرکت‌های باطل در ادامه ذکر می‌شود.
تفاوت شرکت معاوضی و اذنی / کیفیّت شراکت در سرمایه ← → تصرّف در مال مشترک
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français