پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تعیین مدّت شرکت ← → شرکت به معنای دوّم / اقسام شرکت قراردادی

تفاوت شرکت معاوضی و اذنی / کیفیّت شراکت در سرمایه

مسأله 726. در شرکت «معاوضی»، دو یا چند نفر که هر یک از آنها مال جداگانه‌ای داشته‌اند، با انجام خود قرارداد شرکت، در اصل سرمایه به‌طور مشاع شریک می‌شوند؛
پس اگر دو نفر که یکی از آنها 10­ میلیون تومان و دیگری 20 میلیون تومان پول دارند، قرارداد شرکت معاوضی منعقد کنند و بخواهند به نسبت سهام خود در سود و زیان شریک باشند، با همین قرارداد، در کلّ 30 میلیون تومان سرمایه، به نسبت یک سوّم و دو سوّم به صورت مشاع شریک می‌شوند.
مسأله 727. در شرکت «إذنی»، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع باید قبل یا بعد از قرارداد شرکت - بر اثر عوامل شراکت، همچون ارث یا سایر مواردی که در مسائل «717 تا 719» ذکر شد - به صورت جداگانه حاصل گردد و با خود قرارداد، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع ایجاد نمی‌شود.
شایان ذکر است، اگر دو طرف مال مشترکی ندارند، می‌توانند با انجام مصالحه و مانند آن، شراکت در سرمایه (به صورت مشاع) ایجاد کنند تا قرارداد شرکت اذنی بر آن مال مشترک واقع گردد.
تعیین مدّت شرکت ← → شرکت به معنای دوّم / اقسام شرکت قراردادی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français