پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

لازم یا جایز بودن قرارداد ← → تفاوت شرکت معاوضی و اذنی / کیفیّت شراکت در سرمایه

تعیین مدّت شرکت

مسأله 728. در شرکت معاوضی، باید مدّت شراکت مشخّص گردد؛ ولی در شرکت اذنی مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف از قرارداد شرکت منصرف نشده، شرکت باقی است.
لازم یا جایز بودن قرارداد ← → تفاوت شرکت معاوضی و اذنی / کیفیّت شراکت در سرمایه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français